20 Qustions

Hvorfor?
Hvorfor er det sånn?
Hvorfor mener de det?
Hvorfor er det feil?
Hvorfor ikke?
Hvorfor spør de om det?
Hvorfor er det sett ned på?
Hvorfor sier de det?
Hvorfor stiller vi oss selv spørsmål?
Hvorfor er det bokmål?
Hvorfor er det noen der?
Hvorfor skjedde det?
Hvorfor er det ikke rettferdig?
Hvorfor heter det hvorfor?
Hvorfor skjer dette?
Hvorfor kommer det til å skje?
Hvorfor ser det sånn ut?
Hvorfor sa jeg det?
Hvorfor er jeg?
Hvorfor er du ikke?